Participants

Marta Soler

CCCB © Miquel Taverna, 2015

Doctora per la Universitat de Harvard, directora del CREA, Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats a la Universitat de Barcelona (UB)

És professora agregada de Sociologia a la Universitat de Barcelona, on dirigeix el grup de recerca de Gènere, Identitat i Societat. Ha portat a terme diferents investigacions sobre com millorar el rendiment de la lectura dels nens i les nenes i també sobre com transformar les pràctiques culturals dels adults en les comunitats amb baixos nivells econòmics. Sobre aquestes qüestions ha realitzat múltiples conferències internacionals. Entre les seves publicacions destaca el llibre, escrit conjuntament amb John Searle, Lenguaje y Ciencias Sociales (El Roure, 2004). És avaluadora en la Comissió d’experts del 7è Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea en Ciències Socials i Humanitats i és membre del panel de Revisió ètica d’investigació de la Unió Europea.També participa molt activament en la tasca investigadora de diferents associacions de sociologia, com, per exemple, l’American Sociological Association(ASA) i l’European Sociological Association (ESA).

Participa a