Participants

Mark Miller

Coordinador dels programes per a públic juvenil de la Tate a Londres i director al Regne Unit del seu programa Circuit. La seva funció consisteix a aportar la visió, estratègia i direcció necessàries per facilitar que els joves accedeixin, participin, produeixin i contribueixin a la cultura britànica a través de la col·lecció i les exposicions de la Tate.

Mark Miller investiga i interconnecta temes relacionats amb la cultura urbana i la pràctica interdisciplinària de l’art en el context dels museus i galeries, i se centra en el paper de les pràctiques col·laboratives com a catalitzadores de l’aprenentatge informal i de formes de producció cultural que faciliten el diàleg crític i el canvi.

Des del 2006 treballa a la Tate com a responsable de programes, projectes i esdeveniments nacionals i internacionals com l’esmentat Circuit –un programa que té com a objectiu connectar els joves de 15 a 25 anys amb l’art–, Tate Collectives o Youth Art Interchange, un programa del British Council d’abast europeu. Altres projectes recents en els quals ha treballat són Late at Tate Britain,Loud Tate, l’Hyperlink Festival i Undercurrent, part de The Tanks Art In Action a la Tate Modern.

Participa a