Participants

Mariona Tomąs

Professora del Departament de Dret constitucional i Ciència política a la UB. La seva recerca se centra en les tendències en el govern de les àrees metropolitanes. Ha estat investigadora a l’Institut national de la recherche scientifique de Montreal i a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. Ha realitzat estudis per a diversos organismes públics, com ara la Diputació de Barcelona, la Xarxa Europea de Planificació i Observació Espacial i el Ministeri d’Afers Municipals del Canadà. Recentment ha publicat La governabilitat metropolitana a Europa i l’Amèrica del Nord (Diputació de Barcelona, 2009).

Participa a