Participants

Marc Augé

Marc Augé (Poitiers, 1935) és antropòleg especialitzat en la disciplina d’etnologia. Com a docent ha impartit classes d’antropologia i etnologia a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, en la qual va ocupar el càrrec de director entre 1985 i 1995. També ha estat responsable i director de diferents investigacions en el Centre National de Recherche Scientifique (CNRS). En la sev aobra destaca una valenta aproximació al concepte de “sobremodernitat” construït a partir d’una reflexió sobre la identitat de l’individu en funció de la seva relació amb els llocs quotidians i la presència de la tecnologia. Entre les seves obres traduïdes al castellà, trobem, entre d’altres, “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad” (1993), “La guerra de los sueños: ejercicios de etno-ficción” (1998), “Diario de guerra: el mundo después del 11 de septiembre” (2002), “El tiempo en ruinas” (2003) o “Futuro” (2012).

Participa a