Participants

Luca Queirolo

Investigador i fundador del Laboratori de Sociologia Visual de la Universitat de Gènova.

Participa a