Participants

Lluís Reales

© CCCB, 2018. Autor: Miquel Taverna

Llicenciat en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és professor associat de periodisme científic. Ha estat director del suplement Ciencia y Salud de La Vanguardia i cofundador del Grup de Periodistes Digitals.
Autor de diversos llibres sobre tecnologia i medi ambient, com ara Medi ambient i comunicació. De l'evolució cultural a l'evolució conscient (1994), ha participat en l'elaboració del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona. També ha estat jurat en premis d'àmbit científic.
En l'actualitat dirigeix i presenta el programa Einstein a la platja de Barcelona Televisió, sobre qüestions científiques, mèdiques i ambientals, col·labora al diari El País i coordina la revista Medi Ambient. Tecnologia i cultura, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Pàgina web del programa