Participants

Kike Barberá

En la seva experiència professional destaquen les col·laboracions amb Manuel Huerga i Andrés Hispano a BTV, entre els anys 1998 i 2000. En aquest període s'estableix a Madrid i treballa per a Globomedia com a guionista en la sèrie Siete Vidas (2000-2003).

A partir del 2003 torna a Barcelona i col·labora amb diverses productores de cinema i TV com a guionista: El Terrat (Homo Zapping), Fausto Producciones SL (A Ras de Suelo, subvenció de l'ICAA) i Arena Films (Fly to Forgiveness).

Ha col·laborat amb Doble Banda (Black Rock White Rose, coproduïda per TV3 i dirigida per ell mateix). També com a director i guionista, cal destacar Con el tiempo, seleccionada en els festivals de Tübingen, Stuttgart i Frankfurt.

Imparteix classes sobre cinema i guió a la Universitat Pompeu Fabra, l'Escola de la Dona (dependent de l'Institut de la Dona) i l'Escola Superior MK3. Col·labora en diverses publicacions, com el suplement "Culturas" de La Vanguardia.

Participa a