Participants

Julie-Anne Boudreau

Càtedra de Recerca del Canadà, Institut National de la Recherche Scientifique de Montréal.

Professora i titular de la Càtedra d’investigació de Canadà sobre la ciutat i les polítiques de la inseguretat del Centre d’Urbanització, Cultura i Societat de la Universitat del Quebec. Doctorada en estudis urbans per l’Escola de Política Pública i Recerca social de la Universitat de Califòrnia. Cal destacar els seus llibres Changing Toronto: Governing the In-Between the Global and the Local, que es publicarà aquest 2007 i The Megacity Saga: Democracy and Citizenship in this Global Age (Black Rose Books, 2002).

Participa a