Participants

Juli Ponce

Catedràtic de Dret administratiu i públic a la UB. És membre del grup d’experts nomenats per l’Ajuntament de Barcelona per elaborar un Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona i ha participat en una de les comissions pel desenvolupament del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, per al qual va elaborar l’estudi Urbanisme, habitatge i cohesió social. Ha estat director de l’Escola d’Administració pública de Barcelona i és membre de l’European Network for Housing Research i de l’European Group of Public Law. Entre les seves darreres publicacions destaca Ciudades, Derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos (Fundació Pi i Sunyer, 2010).

Participa a