Participants

Judith Gifreu

Professora de Dret administratiu a la UAB.

Professora titular de Dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursat estudis superiors de Dret urbanístic a la Bartlett School of Architecture and Planning de Londres. És professora en programes de postgrau i doctorats en matèria de dret local i urbanístic en diverses universitats i autora de publicacions sobre aquestes temàtiques. És directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals i vocal de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com del Jurat d’Expropiació de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques. Pertany també al Grup de Recerca en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Participa a