Participants

Josepa Lleida

Arquitecta i cap de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona i representant de la Diputació a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Del 1980 al 1989 va col·laborar amb l’estudi Lluís Cantallops Valeri en la redacció de planejaments urbanístics d’àmbit municipal i supramunicipal. Des del 1991 desenvolupa la seva activitat professional a la Diputació de Barcelona: fins a l’any 2009 en l’àmbit de la planificació i les obres als Espais Naturals d’especial protecció, valoració d’espais lliures i gestió d’espais fluvials i posteriorment com a cap de l’Oficina Tècnica de Cartografia.

Participa a