Participants

Josep Perelló

Doctor en Física (2000). Professor agregat al Departament de Física Fonamental de la UB. Membre del comitè de Complexitat.cat. Actualment, secretari del degà de la Facultat de Física.

www.ffn.ub.es/perello
Participa a