Participants

Jorge Ferrer

(Bauta, Cuba, 1967)

És llicenciat en Periodisme a la Universitat de L'Havana. Va estudiar Comunicació Social a l'Institut de Relacions Internacionals de Moscou, on va viure deu anys. Resideix a Barcelona des del 1994.

Ha publicat dos llibres: l'assaig Tristán de Jesús Medina. Retrato de apóstata con fondo canónico. Artículos, ensayos, un sermón (2004) i la novel·la Minimal Bildung. Veintinueve escenas para una novela sobre la inercia y el olvido (2001).

També ha publicat en nombroses revistes i ha col·laborat amb diversos projectes editorials i artístics, com Paideia y Banquete. Ha traduït al castellà destacats escriptors russos, com Vasili Rozanov i Vladimir Sorokin.

Participa a