Participants

Jordi Ventura

Ramader i veterinari assessor d’explotacions porcines.

Participa a