Participants

Jordi Moreras

Antropòleg i director de Tr[à]nsits, Consultoria en temes d'immigració.

Participa a