Participants

Jordi Isern

Doctor en Física per la Universitat de Barcelona (1978). En l’actualitat és Professor d’Investigació del CSIC i director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

Ha treballat sobre l'origen dels elements lleugers, els mecanismes de col·lapse a estrelles de neutrons, les supernoves, la cristal·lització de les estrelles nanes blanques i també sobre l'evolució química de la Galàxia. Darrerament ha estat treballant sobre detecció de raigs gamma mitjançant el satèl·lit INTEGRAL.

És membre de la Societat Catalana de Física i de les Societats Astronòmiques Espanyola i Europea. També és membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.

Ha estat coeditor de la revista Europhysics Letters des de l'any 1992 fins el 1997 i és president de l'Associació de Campus Afiliats de la International Space University, així com membre del Consell de Direcció d'aquesta organització.

Participa a
El nostre lloc en el cosmos
Elogi de la foscor El paper de la nit en el desenvolupament de la humanitat