Participants

Jonah Brucker-Cohen

(Washington, D. C., EUA, 1975)

Investigador i artista

Jonah Brucker-Cohen és investigador, artista, doctorand i becari per la HEA (Higher Education Academy) en el Programa de recerca multimèdia (MMRP) del Disruptive Design Team del Networking and Telecommunications Research Group (NTRG) del Trinity College (Dublín). Actualment és professor adjunt de comunicacions del Programa de telecomunicacions interactives de la Universitat de Nova York. Des del 2006-2007 ha estat becari de recerca i desenvolupament a l'OpenLab d'Eyebeam (Nova York). Entre el 2001 i el 2004 va ser becari de recerca en el grup Human Connectedness de Media Lab Europe. Va obtenir un màster del Programa de telecomunicacions interactives de la Universitat de Nova York i va ser becari a l'Interval Research entre el 1999 i el 2001. La seva tesi i els seus treballs se centren en el tema de la "deconstrucció de xarxes", en què inclou projectes dirigits a qüestionar i capgirar d'una manera crítica percepcions ja acceptades sobre interacció i experiència en xarxes. És cofundador de la Dublin Art and Technology Association (grup DATA) i guanyador del premi ARANEUM, copatrocinat pel Ministeri d'Educació i Ciència del Govern espanyol i la Fundació ARCO. Els seus escrits han aparegut en nombroses publicacions internacionals, com WIRED Magazine, Make Magazine, Rhizome.org i Gizmodo.com, i els seus treballs s'han pogut veure exposats en diferents llocs, com ara DEAF (2003, 2004), Art Futura (2004), SIGGRAPH (2000, 2005), UBICOMP (2002, 2003, 2004), CHI (2004, 2006) Transmediale (2002, 2004), NIME (2007), ISEA (2002, 2004, 2006), a l'Institute of Contemporary Art de Londres (2004), al Whitney Museum of American Art's ArtPort (2003), Ars Electronica (2002, 2004) i al Museu d'Art Contemporani ZKM (2004, 2005).

http://www.coin-operated.com
http://www.coin-operated.com/projects

Blog i projectes personals
Participa a
La conquesta invisible: una història social i cultural de l'espai hertzià