Participants

John Gray

Catedràtic de Pensament Europeu de la London School of Economics.

(Regne Unit, 1948) és catedràtic de Pensament europeu de la London School of Economics. Destacat filòsof i politòleg, també ha estat professor de les universitats d’Essex i Oxford i professor visitant a la Universitat de Harvard i de Yale. S’ha interessat, especialment, per les nocions de progrés i modernitat, a les quals ha dedicat diverses de les seves obres. Col·labora habitualment amb diaris com The Guardian, New Stateman i The Times Literary Supplement. Entre les seves publicacions destaquen Tecnología, progreso y el impacto humano sobre la Tierra (Katz, 2008), Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía (Paidós, 2007), Contra el progreso y otras ilusiones (Paidós, 2006), Al Qaeda y lo que significa ser moderno (Paidós, 2004) i Perros de paja: reflexiones sobre los humanos y otros animales (Paidós, 2003). Recentment ha publicat The Immortalization Commission: Science and the Strange Quest to Cheat Death (Allen Lane, 2011) i Anatomía de Gray (Paidós, novembre 2011).

 

Participa a