Participants

Joaquín Beltrán

Antropòleg social, professor d’Estudis d’Àsia Oriental de la UAB. Autor, entre d’altres, de Los ocho inmortales cruzan el mar. Chinos en Extremo Occidente (Edicions Bellaterra, 2003) i coautor amb Amelia Sáiz d’Els xinesos a Catalunya. Família, educació i integració (Alta Fulla, 2001).

Participa a