Participants

Joaquim Albareda

És catedràtic d’història moderna de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Els seus estudis se centren en la política i la societat a la Catalunya del segle XVIII i, molt especialment, en la guerra de Successió, episodi al qual ha dedicat nombrosos llibres, com La guerra de Sucesión de España (Crítica, 2010) o La guerra de 1714 (Editorial Pòrtic, 2014). Ha coordinat obres col·lectives com Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya moderna (Editorial Base, 2007) o El declive de la monarquía y del imperio español. Los tratados de Utrecht (Crítica, 2015). També és l’editor del monogràfic Catalunya, nació d’Europa (Enciclopèdia Catalana, 2014) i, amb Manuel Herrero, de Political Representation in the Ancien Regime (Routledge, 2018). A més de les tasques docents i investigadores, dirigeix la col·lecció «Referències» d’Eumo Editorial.

Participa a