Participants

Joan Roura

Joan Roura és redactor d'Internacional d'Informatius de TV3, escriptor i especialista en el Pròxim Orient. Des de 1982 ha cobert, entre altres conflictes, l'araboisraelià, la guerra de l'Iraq, la del Líban, la revolta egípcia de 2011 i l'actual conflicte a Síria.

Participa a