Participants

Jean Michel Blanquer

Director general d'Ensenyament del Govern de França.

(1964). Jurista, director general d'Ensenyament Escolar del Govern de França i president de l’Institut de les Amèriques. Ha estat professor de Dret constitucional i Dret comunitari a les universitats París-II i Tours, i a l’Institut d’Estudis Polítics de Lille i de París. Al llarg de la seva carrera ha mantingut forts vincles professionals i acadèmics amb l'Amèrica Llatina. Va ser investigador a l’Institut Francès d’Estudis Andins de Bogotà i l’any 1998 va ser nomenat director de l’Institut des Hautes Études d’Amérique Latine. L’any 2006 va ser director adjunt del gabinet del ministre d’Educació i un any després va ser nomenat rector de l’Académie Universitaire de Créteil. Té diferents obres publicades sobre dret constitucional, teoria del dret i l'Amèrica Llatina.

Institut de les Amèriques
Participa a