Participants

Jaume Busquets

Subdirector de Paisatge, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Geògraf i paisatgista, subdirector de Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Ha participat en diversos projectes de gestió i educació sobre el paisatge. Ha impartit docència en diversos postgraus sobre paisatge i del 1999 al 2006 va codirigir el màster en Intervenció i Gestió del Paisatge de la UAB. Recentment ha coordinat amb Albert Cortina el llibre Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje (Ariel, 2009).

Participa a