Participants

Itzíar González Virós

Arquitecta experta en participació ciutadana i urbanisme.

Participa a