Participants

Iain Chambers

© CCCB, 2018.  Miquel Taverna

Teòric i professor de Sociologia dels processos culturals a la Universitat de Nàpols-L’Orientale (Itàlia), on dirigeix el programa de doctorat en Estudis culturals i postcolonials del món anglòfon. La seva recerca se centra en diversos àmbits, com ara el fenomen de les migracions i l’estudi dels fenòmens identitaris a la Mediterrània. És membre de la redacció de les revistes Cultural Studies, Media & Philosophy i Postcolonial Studies i és autor, entre d’altres, del llibre Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity (Duke University Press, 2008).

Participa a