Participants

Hermeneia

Integrat per 17 investigadors procedents de diferents universitats catalanes, europees i americanes, la combinació de diferents mirades a propòsit de la literatura digital com a fenomen revolucionari i canviant és una de les grans riqueses d'aquest grup de recerca internacional. Des de la seva formació, s'ha volgut potenciar la participació d'investigadors estrangers en un projecte que requereix l'intercanvi i el diàleg generat des de diferents perspectives acadèmiques d'arreu del món.

L'eix vertebrador de la investigació és la confluència entre les tecnologies digitals i la literatura en un sentit ampli, de creació i de reflexió. Diversos precedents, d'ordre tecnològic alhora que literari, permeten identificar itineraris paral•lels que semblen indicar la convergència final de totes dues disciplines. El projecte Hermeneia integra les línies de recerca següents: Hipertext i estudis literaris, teoria de la literatura i literatura comparada a la xarxa, les noves formes de producció i recepció a la xarxa, i la e-literatura.

Participa a