Participants

Hèctor Santcovsky

Sociòleg i politòleg, director de gabinet de la presidència de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És especialista en desenvolupament local, municipal i de grans metròpolis i en temes de gestió pública. Ha treballat per al Banc Mundial en l’àmbit del desenvolupament urbà i provincial en diverses ciutats de l’Amèrica Llatina. Ha impartit també formació sobre direcció estratègica en el sector públic en diverses institucions i màsters.

 

 

Participa a