Participants

Hans Küng

Professor emèrit de Teologia ecumènica a la Universitat de Tübingen i president de la Fundació per a una Ètica Mundial. És un dels teòlegs vius més importants del darrer segle. Sacerdot des del 1954, el Vaticà li va retirar la llicència per ensenyar Teologia catòlica a finals dels anys setanta, com a conseqüència de la seva crítica a alguns aspectes de la doctrina oficial de l'Església. Des del 1995 està dedicat plenament al projecte d'una ètica mundial, sobre el qual tracten la majoria de les seves darreres publicacions, com ara En busca de nuestras huellas. La dimensión espiritual de las relaciones del mundo (Debolsillo, 2005) i Proyecto de una ética mundial (Trotta, 2006). Recentment ha publicat també els dos primers volums de les seves memòries, Libertad Conquistada. Memorias (Trotta, 2003) i Memorias, volumen II. Verdad controvertida (Trotta, 2009).

Participa a