Participants

Hadi Marifat

Hadi Marifat, és director i un dels cofundadors d’AHRDO (Organització pels Drets Humans i la Democràcia a l’Afganistan). AHRDO és una institució independent, no governamental, no partidista, sense ànim de lucre, compromesa amb la lluita per promoure la democràcia i els drets humans, principalment a través del desenvolupament de diferents programes basats en l’art i la cultura, la creació d’espais per al diàleg en tots els nivells de la societat, la construcció de la pau, la justícia social, la transformació social i la participació pública. Una de les metodologies que AHRDO utilitza és el «teatre de l’oprimit». Hadi Marifat va cursar estudis de política i relacions internacionals a la London School of Economics and Political Science (LSE). Ha treballat com a investigador per a Human Rights Watch i com a oficial de Drets Humans amb la Missió de les Nacions Unides a l’Afganistan.

Participa a