Participants

Gisela Llobet

DEA en filosofia (UB), és professora de l’assignatura «Mites i cinema: imatges de l’inconscient col·lectiu» de la Universitat Autònoma de Barcelona i escriptora. És autora de l’obra El pianista que fuma (Castelló, 2008).

Participa a