Participants

Fredric Jameson

CCCB © Miquel Taverna, 2014

Fredric Jameson (Cleveland, 1934) és un dels crítics més reconeguts de la crítica contemporània. Va estudiar lletres a la Universitat de Yale, on va doctorar-se el 1959 amb una tesi sobre Sartre. Durant la seva activitat docent ha impartit classes a les universitats de Harvard, Yale i Duke, entre d'altres. Des de la dècada dels setanta ha cultivat una àmplia obra dedicada a l'anàlisi literària i cultural. El seu marc d'anàlisi es construeix a partir d'un marxisme metodolòic que, de manera preferent, estudia les relacions entre el desenvolupament del capitalisme i la producció cultural. Entre les seves obres traduïdes a l'espanyol, destaquen La cárcel del lenguaje (1980), Documentos de cultura. Documentos de barbarie (1989), El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado (1991), La estética geopolítica (1995), Teoría de la postmodernidad (1996), La postmodernidad y el mercado (1998), Estudios culturalesReflexiones sobre el multiculturalismo (1998), Las semillas del tiempo (2000), i així mateix, les seves dues obres més recents: Representar el capital. Una Letura del tomo I (2014) i Las ideologías de la teoría (2014). Fredric Jameson rebrà la Medalla d'Or del Círculo de Bellas Artes de Madrid el proper 2 de desembre de 2014.

Participa a