Participants

Francesca Vidotto

Francesca Vidotto és investigadora postdoctoral a la Universitat de Radboud. La seva recerca gira al voltant de les preguntes  fonamentals sobre l'espai, el temps, i la materia. ¿Com pot una nova comprensió d'aquestes qüestions proporcionar-nos una millor descripció de l'evolució de l'univers? Amb aquesta pregunta en ment aborda problemes oberts en la cosmologia, explorant el règim en què es necessita una teoria quàntica de la gravetat.  El seu treball es centra en la Gravetat Quàntica de Bucles (LQG), una de les principal línies d’investigació de la quantització de la gravetat.

Participa a