Participants

Eulàlia Valldosera

Artista. Ha treballat en diversos camps visuals: fotografia, perfomance, instal·lació, vídeo. Premi Nacional d’Arts Plàstiques (2001). Ha participat en biennals internacionals com les de Venècia, São Paulo, Sidney o Istanbul. Entre les seves exposicions recents destaca Dependencias (Museo Nacional Reina Sofía, 2009).

Participa a