Participants

David S. Landes

Professor emèrit d'Història i Economia a la Universitat de Harvard.

Participa a