Participants

David Casado

David Casado és Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Hisenda Pública i Anàlisi Econòmica per l’Instituto de Estudios Fiscales de Madrid i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. És analista d’Ivàlua des del gener del 2009. Prèviament havia treballat des de l’any 1996 com a investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF i com a professor associat del Departament d’Economia i Empresa d’aquesta universitat. En la seva tasca com a analista d’Ivàlua, ha participat en l’elaboració de diverses guies, ha estat formador en les diferents edicions del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques, i ha participat en les avaluacions del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, dels Plans Educatius d’Entorn, dels Programes de Qualificació Professional Inicial i del Servei Local de Teleassistència, entre d’altres.

Participa a