Participants

Claribel Alegría

(Estelí, Nicaragua, 1924)

És poeta, narradora, assagista i traductora de la poesia de Robert Graves i de molts altres autors de llengua anglesa.

Neix a Estelí, Nicaragua, el 1924. De mare salvadorenya, va viure en aquell país des dels nou mesos d'edat. Estudia a Santa Anna i més tard als Estats Units, on cursa els estudis de Lletres. Es casa amb el diplomàtic nord-americà Darwin J. Flakoll, amb qui ha escrit diversos llibres sobre Nicaragua, entre els que destaquen Fuga de Canto Grade (1992) i Somoza: Expediente cerrado (1993). Per a l'escriptora, Nicaragua és la seva matria i El Salvador la seva pàtria. José Vasconcelos la va batejar amb el nom amb què avui la coneixen tots els amants de la literatura: Claribel Alegría. També fou Vasconcelos el que va prologar la seva primera publicació, Anillo de silencio (1948). Podem citar entre les seves obres: Huésped de mi tiempo (1961), Raíces (1975), Sobrevivo (1977), i Este poemario (1988).

Participa a