Participants

Charles Taylor

CCCB © Miquel Taverna, 2015

Catedràtic emèrit de Filosofia de la Universitat de McGill de Mont-real. Va estudiar Història, Filosofia i Ciències polítiques a les universitats de McGill i Oxford, on es va doctorar amb una tesi dirigida per Isaiah Berlín i Elizabeth Anscombe. Charles Taylor és reconegut a escala internacional per les seves reflexions sobre la naturalesa de l’Estat modern i els reptes a l’hora d’articular la diversitat religiosa i cultural que li són propis, qüestions que ha afrontat defensant una perspectiva comunitarista. Gran part de les seves aportacions en aquests àmbits parteixen de la seva implicació en els debats sobre la identitat política i cultural del Quebec. En els darrers anys, la seva recerca s’ha centrat en l’estudi del paper de les religions a les societats modernes. En aquest context, va ser director de la Comissió Bouchard – Taylor (2008), encarregada d’assessorar el govern del Quebec sobre les mesures necessàries per acollir la població immigrant, tenint en compte el respecte a la diversitat cultural i religiosa de les noves poblacions.

Entre les seves principals obres destaquen Las Fuentes del Yo: La Construcción de la Identidad Moderna (Paidós, 2006), Las Variedades de la Religión Hoy (Paidós, 2003), El Multiculturalismo y la Política del Reconocimiento (Fondo de Cultura Económica, 2003), Imaginarios Sociales Modernos (Paidós, 2006) o La Era Secular (Gedisa, 2014-2015). Li han atorgat, entre múltiples reconeixements, el Premi Kyoto i el Premi Templeton.

Participa a