Participants

Carmen Ocal

Investigadora a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del CSIC. El seu treball es centra en comprendre i manipular la matèria a escales manomètricas. Un món, fins ara invisible, que gràcies al desenvolupament instrumental dels microscopis, promet ser un camp d'innovació constant en el futur immediat.

 


Participa a