Participants

Capsula

Plataforma d’investigació curatorial que té com a àrea d’interès la trobada entre l’art, la ciència i la natura

El seu principal objectiu és construir ponts de diàleg entre diverses disciplines a fi d’estimular el pensament crític mitjançant l’intercanvi de coneixements entorn de temes de debat contemporani. Capsula va ser creada el 2005 per Mónica Bello Bugallo, llicenciada en Història de l’Art, i Ulla Taipale, llicenciada en enginyeria mediambiental i comunicacions, els últims projectes de les quals versaven sobre la relació entre art i biologia i sobre la cultura mediambiental respectivament.

Participa a
NEURÒTICA: bio
Neuròtica: Hàbitat L'hàbitat contemporani davant del caos climàtic