Participants

Borja de Riquer

És catedràtic emèrit d’història contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Especialista en la història del catalanisme polític dels segles XIX i XX, ha escrit nombrosos estudis centrats en etapes com la Restauració o la dictadura franquista, entre els quals destaquen Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal (Marcial Pons, 2001) o bé Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político (RBA, 2013). També ha participat en obres col·lectives com Historia de España, dirigida per Josep Fontana i Ramón Villares, on va escriure el volum La dictadura de Franco (Crítica, 2010), i ha dirigit l’obra Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans (1995-1999). Més recentment, ha publicat llibres com Breve historia del franquismo (Crítica, 2015) o bé Anar de debò: Els catalans i Espanya (Rosa dels Vents, 2016). Actualment presideix la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Participa a