Participants

Ayse Akalin

www.itb.itu.edu.t

Professora de Sociologia i Estudis de gènere a la Universitat Tècnica d’Istanbul. Ha pres part en les protestes del parc Gezi a Istanbul, que van donar lloc a les protestes de la plaça Taksim. Ha treballat també com a activista de la Xarxa de Solidaritat amb els Immigrants de Turquia. La seva recerca s’ha centrat en els fenòmens migratoris vistos des de l’òptica de la dona, les treballadores domèstiques en migració, la gestió de fronteres i la globalització.

Participa a