Participants

Arnau Pons

Arnau Pons

Poeta, traductor i assagista.

Va néixer a Felanitx (Mallorca) el 1965 i viu a Collserola. El seu darrer llibre de poemes és Llum de ganivet. Ha publicat en francès dos assaigs sobre Bachmann i Celan en dos volums col·lectius en homenatge a Jean Bollack, a més d’un altre sobre Jacques Dupin a la revista Europe. Tradueix i interpreta poetes de llengües molt diverses: Paul Celan, Luiza Neto Jorge, Dino Campana, Velimir Khlèbnikov, Itskhaq Katzenelson, Antonin Artaud... També escriu sobre autors catalans, com ara Espriu, Marçal, Bauçà, Maragall, Guimerà... I és també editor en català d’autors contemporanis: Idith Zertal, Hannah Arendt, Hélène Cixous, Joan Miró, Àngel Carmona, Thomas Bernhard i Mahmud Darwix, entre d’altres.

Participa a