Participants

Anna Artigas

Investigadora de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC-CSIC).

Participa a
El Sol: font natural d’energia Taller d’astronomia per a adolescents