Participants

Alfons Martinell

Director general de Relacions Culturals i Científiques de l’AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional)

Participa a