Participants

Albert Arias

Geògraf i coordinador acadèmic i professor de l’àrea de Gestió de la ciutat i Urbanisme de la UOC. Investigador i consultor en temes urbans i territorials, ha publicat diversos treballs sobre segregació social metropolitana, paisatge i renovació urbana i geografia de les sexualitats. Actualment està cursant el doctorat en Geografia a la UAB.

Participa a