Participants

Alain Verjat

Professor de la Facultat de Filologia durant 37 anys, ha sigut catedràtic de filologia francesa. Especialista de la literatura del segle XIX, ha promogut estudis en el sí del Grup de Recerca sobre Imaginari i Mitocrítica (GRIM) i ha practicat la literatura comparada "a la americana" relacionant entre sí textos amb música, pintura, arquitectura o escultura, i, en general, tota mena de creació artística i tradició antropològica. És autor de nombrosos llibres i articles de la seva especialitat.

Participa a