Edició 26, 27 i 28 de novembre de 2009

Crèdits

Un projecte produït pel CCCB en col·laboració amb la Fundació Terra.

Agraïments:

Víctor González, Next Limit Technologies

Amb el suport del British Council.

NOW en acció ha estat possible gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad.