Edició 27, 28, 29 i 30 de novembre 2008

Crèdits

Una producció del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Concepte i direcció
Juan Insua

Coordinació
Anna Guarro
Departament d'Activitats Culturals del CCCB

Documentació i recerca audiovisual
Ingrid Guardiola

Agraïments
Icaria Editorial

Amb la col.laboració de
British Council