Edició 27, 28, 29 i 30 de novembre 2008

Aquesta nova edició continua explorant els diversos formats que pot adoptar la plataforma NOW en la seva evolució conceptual i formal.

Per una banda, la companyia teatral britànica Stan's Cafe presentarà la seva instal.lació performativa De tota la gent en tot el món...: una construcció visual d'estadístiques sobre les temàtiques NOW en les quals s'usa l'arròs per representar éssers humans. Cada gra és una persona.

També tindrà lloc la primera edició del MiniFest de Documentals NOW, una selecció d'obres que abordaran els set temes del projecte des de nous enfocaments i perspectives. Els documentals estaran acompanyats per una presentació especial i un debat posterior.

Temes i activitats en aquesta edició

Galeries d'imatges