Edició 22, 23 i 24 de març de 2007

Joost Smiers. Peter Singer. Jesús Mosterín. David Peat. Victoria Vesna. Daniel García Andújar. Marta Tafalla. Raquel Paricio.

En la tercera edició, Joost Smiers explora les estratègies per viure en un món sense copyright. Peter Singer, un dels autors més influents en el camp de la Bioètica, i Jesús Mosterín, President d'honor del projecte Gran Simi, desenvolupen el concepte d'especieisme i la consideració moral del animals. David Peat , un dels pioners en la connexió entre física quàntica i psicologia, dialoga amb l'artista Victoria Vesna, preocupada per la influència de la innovació científica i tecnològica en la percepció de la realitat. Hubert Sauper mostra, a través del documental Darwin's nightmare, no només l'esglaiador relat d'un brutal espoli, sinó la responsabilitat del primer món en el desolador present d'Àfrica. Platoniq instal·la una oficina temporal on els visitants poden conèixer les seves línies de treball i Traficantes de sueños ofereix un taller de copyleft per a creadors de diferents àmbits.

Temes i activitats en aquesta edició

Galeries d'imatges